אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN
פעילות התנועות מבצע "עופרת יצוקה"

צלם: האלבום נפתח ב-06/01/2009 18:49:00

תנועת האיחוד החקלאי למען יליד הדרום

תנועת האיחוד החקלאי למען יליד הדרום

תנועת האיחוד החקלאי למען תושבי הדרום

תנועת היכלי ענג למען ילדי הדרום

תנועת היכלי ענג למען ילדי הדרום

תנועת היכלי ענג למען ילדי הדרום

תנועת היכלי ענג למען ילדי הדרום

תנועת מכבי צעיר למען יליד הדרום

תנועת מכבי צעיר למען יליד הדרום

תנועת מכבי צעיר למען יליד הדרום

תנועת הצופים למען יליד הדרום

להקת הצופים בהופעה לילדי הדרום

תנועת הצופים למען יליד הדרום

תנועת הצופים למען יליד הדרום

חברי שש מכבי צעיר בפעילות במקלטים

חברי שש מכבי צעיר בפעילות במקלטים

פעילות בחוות הצופים

פעילות בחוות הצופים למען ילדי הדרום

פעילות תנועת המחנות העולים למען ילדי הדרום

פעילות תנועת המחנות העולים למען ילדי הדרום

איסוף ציוד למען תשובי הדרום - בני עקיבא

איסוף ציוד למען תשובי הדרום - בני עקיבא

השומר הצעיר למען יליד הדרום

השומר הצעיר בפעילות במקלטים

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il