אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN
המסע לאתיופיה תשע"ב
ערן גלזר
צלם: ערן גלזר האלבום נפתח ב-08/01/2012 09:01:00

המסע לתאיופיה

עדיאל בר שלום בני עקיבא

יאיר שחל בני עקיבא

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

רועי יסוד הנוער העובד והלומד

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

רדאי טסמה תנועת הצופים

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

בית הספר בגונדר

המסע לאתיופיה

ברק וייס המחנות העולים

בית הספר בגונדר

בית הספר בגונדר

המסע לאתיופיה

בית הספר בגונדר

סמדר רברבי השומר הצעיר

בני פרינץ מתנועת עזרא

בית הספר בגונדר

בית הספר בגונדר

רדאי טסמה תנועת הצופים

בית הספר בגונדר

מיכל לולו המכבי הצעיר

בית הספר בגונדר

סמדר רברבי השומר הצעיר

עדיאל בר שלום בני עקיבא

נטע סיזל האיחוד החקלאי

נגה כץ הנוער העובד והלומד

בית הספר בגונדר

בית הספר בגונדר

בית הספר בגונדר

בית הספר בגונדר

עינבל שילה מתנועת בית"ר

דפנה בר שילון הנוער העובד והלומד

בית הספר בגונדר

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

סיסאי הנהג

מרכז קהילתי גונדר

מרכז קהילתי גונדר

מרכז קהילתי גונדר

מרכז קהילתי גונדר

נגה ועדיאל עם המדצ"ים

מרכז קהילתי גונדר

מרכז קהילתי גונדר

מרכז קהילתי גונדר

בני ונטע במפגש עם המדצ"ים

בני ונטע במפגש עם המדצ"ים

מרכז קהילתי גונדר

ערן גלזר מועצת תנועות הנוער

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

רועי יסוד הנוער העובד והלומד

המסע לאתיופיה

המסע לאתיופיה

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il