אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN


לקראת מפעלי הקיץ של תנועות הנוער
מארגנת מועצת תנועות הנוער בשיתוף משרד החינוך מנהל חברה ונוער
השתלמויות להכשרת רכזים בתחומים השונים
1.רכז מחנות
2.רכזי קייטנות
3.רכזות קייטנות
4. השתלמות רכזי ביטחון
5.השתלמות רכזי בטיחות
6.השתלמות רכזי תברואה
בהשתלמויות אילו לוקחים חלק כ-1500רכזים

בהשתלמויות אילו מרצים בעלי התפקידים הבכירים ממשרדי הממשלה
השתלמויות אילו כוללות :
בניית תוכן חינוכי לפעילות הקיץ
הכרות עם חוזר מנכ"ל משרד החינוך
הכרות עם חוק רישוי עסקים
ביטחון 
בטיחות 
תברואה במחנות הקיץ
 
 

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il