אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN


רשימת רכזי פרוייקט "ותיקים בתנועה" תשע"ב

מס"ד תנועה שם רכז הפרוייקט כתובות דואר אלקטרוני

1

בני עקיבא

יעל אורבך

yealor@gmail.com

2

השומר הצעיר

עמית איילי 

eyalnister@gmail.com

3

הנוער העובד

נוגה בצלאלי

nogatlt@gmail.com

4

הצופים

עדי מוזר

adim@zofim.org.il

5

האיחוד החקלאי

נעמה חן

youth@ihudnik.co.il 

6

בית"ר

עליזה בנעטר

alizaba@gmail.com

7

הנוער הלאומי

חי לופטון

lufton@walla.com

8

מכבי צעיר

מיכל לולו

michal@mtz.org.il

9

מחנות העולים

ענבל פרן פרח

inbalipf@gmail.com

10

עזרא

נעמה חן

naamonet@gmail/com

11

אריאל

אפרת פילהר

efratff1@gmail.com

13

היכלי ענ"ג

ברכה שיף

h-oneg@actcom.net.il

14

התנועה הדרוזית

דינה

dinanas@walla.co.il

15

הצופים הערבים

אסתר אמסיס

ester_amseis@hotmail.com


לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il