אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN


שבוע תנועות הנוער במערכת החינוך –  תשע"ג, בסימן "מנהיגות- בן גוריון ובגין"

 

תנועות הנוער הינן גופים חינוכיים ייחודיים המספקים מסגרת להעצמה ולהגשמה של בני הנוער ובכך מהוות את אחד הנדבכים החשובים ביותר של החינוך הבלתי פורמאלי במדינת ישראל. ההשתתפות בפעילות תנועות הנוער חושפת את הילד והילדה, הנער והנערה, לתכנים ערכיים וחינוכיים, כמו גם להתנסויות חברתיות חשובות, הן כחניכים ובוודאי כמדריכים צעירים.

 

ערכי ההתנדבות, המנהיגות, אהבת המולדת, האחריות והמעורבות חברתית שתנועות הנוער חורטות על דגלן, מהווים השלמה חשובה לחינוך הניתן בשעות הבוקר בבתי הספר, והמשך הרצף החינוכי אליו נחשף התלמיד בבית הספר.

 

על מנת לקדם את פעילותן של תנועות הנוער ולהשיבן ללב העשייה הקהילתית  קבע שר החינוך, מר גדעון סער, כי השבוע שבין התאריכים 

י"ט עד  כ"ד באלול תשע"א , 21-26 באוקטובר 2012,  יצוין כ"שבוע תנועות הנוער במערכת החינוך בסימן "מנהיגות- בן גוריון ובגין".






פירסומים על שבוע תנועות הנוער

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il