אודות מת"ן | תנועות הנוער | ועדות מת"ן | פרויקטים ואירועים | משרד החינוך | אירגונים שותפים | טפסים ופרסומים | צור קשר EN


תקנת תנועות הנוער
מודל חלוקה בשלטון המקומי
ארנונה בסניפי תנועות הנוער
תקנת אירגוני הנוער 2013
תקנת שנת שירות
סיוע ותמיכה בהפעלת ´קבוצות מחנכים´
פטור מרישוי עסק לקייטנות עבור תנועות הנוער

לקבלת מייל עם עדכונים


שם:
דוא"ל:
מועצת תנועות הנוער בישראל (מת"ן ) רחוב היסמין 1רמת אפעל 52960 , טל.03-5354777 פקס .03-7369101

בניה עיצוב ואכסון: Blacknet.co.il